Ilmu jiwa anak-anak (microform)

Ilmu Jiwa Perkembangan Dalam Konteks Pendidikan Islam

Ilmu jiwa

prinsip-prinsip dan implementasinya dalam pendidikan

Psikologi pendidikan II

psikologi pembelajaran dan kognitif, bimbingan dan kaunseling

Modul Pembinaan Budaya Ilmu Di Kalangan Pelajar

Faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya stres dalam kalangan pelajar di Universiti Utara Malaysia (UUM)

Basic Concepts in Educational Psychology

Psikologi pendidikan ll

semester II

Psikologi pendidikan

ADSE1203 psikologi pendidikan

Peranan psikologi pendidikan dalam membangunkan pelajaran berbentuk CD menggunakan peribahasa pelajar sekolah rendah melalui analisis hermeneutik pedagogi

Psikologi pendidikan untuk perguruan