Ilmu Tajwid

pegangan para pengajar al-Qur'an dan aktivis dakwah

Mushkil i`rab al-Qur'an

al-Bayan fi gharib i`rab al-Qur'an

Kashf al-mushkilat wa-idah al-mu'dilat fi i'rab al-Qur'an wa-'ilal al-qira'at

Tafsir rahmat

Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nuur: Surat 11-23

Commentary on the Koran.

Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nuur: Surat 24-41

Commentary on the Koran.

Sejarah dan kaedah pendidikan Al-Quran

Bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran

Filsafat Sains Menurut Al-Quran

Tafsir tematik al-Qur'an

Kursus Tafsir Al-Qur'an