Miftahu Li'Alami An-nur

21

ANA ( Zatu AL-Insan Waharakatu Zarat Baina Falsafah)

Al-Malaikah wa Baqa-u Arruhi wal Hayati Al-Akhirah

18

Haqaiqi Al-Iman

19

Al-Ayatu Al-Kubra

17

Al-khutbatu Asyyamiyyah

16

Mursyidu Ahli Al-quran

15

Mursyidu Assyabab

Al-mi'raju An-Nabawi

Al-Ikhlas Wal Ukhuwah

Attsamaratu min Syajarati Al-Iman

Al-Imanu Wa Takamuli Al-Insan

10