Nalar Ayat-Ayat Semesta

Menjadikan Al-Quran sebagai Basis Konstruksi Ilmu Pengetahuan

Dalam Al-Quran, jumlah ayat-ayat kauniyah sangatlah banyak, tetapi sering kali terabaikan dari perhatian umat Muslim. Padahal, ayat-ayat kauniyah perlu untuk menggugah kesadaran mengenai pentingnya pe
Selengkapnya...

Tafsir Keliru Terhadap Hindu

Hinduism according to Christian viewpoints; polemic of Ilmu agama by A.G. Honig, Jr.

Tafsir Al-Azhar Jilid 1

Tasfsir Al-Azhar adalah hasil karya terbesar ulama agung nusantara, Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah, ataupun lebih dikenali sebagai HAMKA. HAMKA telah menggunakan beberapa metode dalam pe
Selengkapnya...

Studies in Qur'an and Tafsir

Tafsir Salman

Tafsir Ilmiah Juz ‘Amma

Al-Quran, sebagaimana diketahui, adalah salah satu, kalau bukan satu-satunya, kitab suci yang sangat mendukung ilmu pengetahuan. Tidak kurang dari 750 ayat kauniyah yang berbicara tentang ilmu pengeta
Selengkapnya...

An Introduction to Qur'anic Exegesis Tafsir

An Introduction to Qur'anic Exegesis Tafsir An Introduction to Qur'anic Exegesis Tafsir

Tafsir ayat ahkam

huraian hukum-hakam dalam al-Quran

Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang benar dan memberikan berita yang menggembirakan orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal-amal soleh, bahawa mereka beroleh pahala yang be
Selengkapnya...

Dahulukan Akhlak Di Atas Fiqih

Sungguh sedih melihat umat Islam terpecah menjadi sekian golongan. Tak jarang pertikaian menjadi awal permusuhan. Terputuslah silaturahmi. Menyebarlah prasangka buruk dusta, bahkan fitnah yang sangat
Selengkapnya...

Fiqh Keutamaan

Perkara mana yang lebih utama? Menunaikan ibadah haji setiap tahun ataupun menyumbangkan dana tersebut kepada mangsa perang? Memberi makanan kepada fakir miskin ataupun membantu mereka mendapatkan pek
Selengkapnya...

Fiqh Kewangan Islam

Akad jual beli adalah akad yang penting dan sering digunakan oleh setiap lapisan masyarakat. Maka, usaha mengupas hikmah-hikmah di sebalik akad jual beli adalah satu usaha yang penting dan perlu diber
Selengkapnya...

Pengalaman dan motivasi beragama

pengantar psikologi agama

Jesus Cries When You Touch Yourself

A Comic Monologue on Religious Bullshit in America in Tribute to George Carlin

Jesus Cries When You Touch Yourself is a comic monologue written in tribute to the late George Carlin on the topic of religious bullshit in America. Influenced by Carlin, Friedrich Nietzsche, Bill Mah
Selengkapnya...