Ibnu Khaldun dalam Pandangan Penulis Barat dan Timur