Gerakan da'wah Islam di Indonesia

On Islamic propagation movement in Indonesia.

Syaikh Muhammad bin Yusuf Alkhayaath dan Syaikh Syu'aib bin Musa
Almaghribi. Pengembaraannya ke Indonesia bermula dari permintaan Jami'at
Khair di Indonesia untuk mengajar. Melalui perantaraan Syaikh Muhammad bin
Yusuf Al- ...