Międzynarodowy znormalizowany opis bibliograficzny wydawnictw zwartych ISBD(M)