Kayseri İli tahrir defterleri: cilt. Karahisar-Develü-Zamantu transkripsiyonu