Aplikasi ilmu perbandingan agama dalam pendekatan dakwah non-Muslim

kajian terhadap program Islamic Outreach ABIM