Saatleri Ayarlama Enstitüsü

123 Hüseyin Kâzım Kadri, "Ubeydullah Efendi'nin beyânâtına cevaben Münir
Paşa'ya yazılan mütâlaa", 29 Nisan 1932, 10 sayfa, (Taha Toros arşivinden) |
Fotokopisini lutfeden sayın İsmail Kara'ya teşekkürü borç bilirimi: İsmail Hakkı
Tevfik ...