Asas-asas hukum tatanegara

kuliah tahun 1965-1966