Poligami

(Al-Jumu'ah:5) Berhubung dengan akhlak dan peribadi Rasulullah s.a.w,
Saidatina Aisyah r.a menyebut bahawa akhlak dan keperibadian baginda adalah
al-Quran. Hal ini me- nunjukkan bahawa apa yang dilakukan oleh Rasu- lullah
s.a.w ...