Sejarah pengajaran ilmu hadis di SMU (Arab) al-Balaghul Mubin, Rong Chenok, Pasir Mas, Kelantan

suatu tinjauan dari tahun 1980-1999