Kontroversi Akad Muallaq dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah

Daftar Isi A. Pendahuluan B. Pembagian Akad dari Segi Akibatnya 1. Akad Munajjaz 2. Akad Mu’allaq 3. Akad Mudhaf C. Pengertian Akad Mu’allaq D. Akad Mu’

Daftar Isi A. Pendahuluan B. Pembagian Akad dari Segi Akibatnya 1. Akad Munajjaz 2. Akad Mu’allaq 3. Akad Mudhaf C. Pengertian Akad Mu’allaq D. Akad Mu’