Sebanyak 52 item atau buku ditemukan

Pluralisme og demokrati i Tunesien

en analyse af stammernes og den traditionelle samfundsstrukturs betydning for demokratiseringsprocessen i Tunesien

Islam & forsoning

"Islam og forsoning" beskriver nogle af nutidens dilemmaer i forbindelse med islam i Europa - og søger at give forskellige bud på, hvorledes man kan være tro over for de islamiske principper og samtidig være en aktiv del af det verdslige demokrati og det danske fællesskab. Dén samfundsmæssige anskuelse, at "tro er en privatsag", udgør et af hovedtemaerne for den sekulære stat og har vundet genklang blandt mange europæiske meningsdannere, som hævder, at muslimer kun kan integreres succesfuldt i Europa, hvis islam afpolitiseres og defineres som en privatsag. Denne bog hævder det modsatte. Syntesen sikres ikke ved at gøre religion til en privatsag. Flere aktive muslimer i Europa blander religion og politik og definerer i stigende grad deres tro som en offentlig sag gennem mangfoldige former for islamisk aktivisme, og denne livsopfattelse vinder Danmark såvel som resten af verden meget ved at åbne sig op over for og rumme. I Islam & forsoning diskuterer Sherin Khankan islams rolle og spirituelle potentiale i en globaliseret verden og giver et bud på, hvordan vi kan leve sammen på trods af divergerende opfattelser af, hvad der er værdifuldt.

... absolutte modsætninger. På samme måde mener jeg mennesket er nødt til at
give afkald på at monopolisere sandheden, hvis det ønsker fredelig
sameksistens.Rabia har meget attilbydeden nutidige generationafaktive
muslimer i Vesten, selvomhunikke beskæftigede sig med muslimers situation
som minoritet i vestlige samfund.I den moderne tidsalder har mange muslimer
forsøgt atskabeen islamisk renæssance, bl.a. som en reaktion på deres
opfattelse afvestlig hegemoni,tabet ...

Tafhīm al Qurān

Sūrat Muḥammad : Sūrat al-Talāq

Fortolkninger af Koranen samt Koran-teksten på arabisk med oversættelse til urdu

Fortolkninger af Koranen samt Koran-teksten på arabisk med oversættelse til urdu

Hizb ut-Tahrir i Danmark

farlig fundamentalisme eller uskyldigt ungdomsoprør

Med udgangspunkt i Danmark gives et samlet overblik over Hizb ut-Tahrirs ideologi, struktur, hvervningsmetoder, pressestrategi, retorik, selvforståelse og historie

Oversigt over og registre til de Parlamentariske Kommissioners Beretninger og bilag I-XIV.

Indeholder sagregister over 9. april 1940 og sag- og navneregistre vedrørende besættelsestiden

Indeholder sagregister over 9. april 1940 og sag- og navneregistre vedrørende besættelsestiden

Avisen mellem fortid og fremtid

en raekke essays fra Det Berlingske Hus ved 225 års jubilaeet den 3. januar 1974