Sebanyak 2918 item atau buku ditemukan

Pengurusan zakat model UiTM

Management of zakat by Universiti Teknologi MARA in Malaysia.

Disamping itu buku ini juga amat berguna kepada banyak pihak , antaranya
Institusi Pengajian Tinggi Awam / Swasta seluruh Malaysia , Majlis Agama Islam
Negeri - negeri di seluruh Malaysia , Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam ...

Zakat, peranannya dalam penyuburan harta

Implementation of zakat in Terengganu, Malaysia.

Kerana harta yang sudah digunakan ataupun tidak tetap dikenakan zakat
dengan kadar yang sama . Oleh itu mereka yang menghalang aliran wang dalam
ekonomi akan terdenda melalui zakat . Pungutan zakat atas modal dan
keuntungan ...

Pengurusan zakat

Concept and objective of zakat as a form of Muslim tithing to God under Islamic law in Malaysia.

Tegasnya , ia adalah semua pendapatan yang tidak berasaskan modal dalam
istilah ekonomi , tetapi berasaskan kerja dan perkhidmatan yang diberikan .
Pada masa sekarang ini , termasuk juga di Malaysia , pendapatan seperti ini
boleh ...

Golongan penerima zakat

agihan dana zakat secara lebih berkesan

( Surah al - Ma'arij : 24 ) Hikmah Kepada Pembangunan Sosio - Ekonomi Dana
zakat yang terkumpul dalam perbendaharaan Islam merupakan salah satu
sumber pendapatan negara . Seandainya dana ini diurus dengan amanah dan ...

Ensilkopedia ekonomi, keuangan dan perdagangan

Inggeris-Indonesia

( Neratja pembajaran internasional ) . Neratja jang diperkirakan dalam
perhitungan tahunan mengenai semua transaksi perdagangan dari pihak
pemerintah dan pihak partikelir antara suatu negara dan negara ? lainnja .
Semua pos dalam ...

Surah Yasin Tajwid Warna & Tahlil Plus Doa Ayat-Ayat Rezeki

Surah Al-Kahfi, Al-Mulk, As-Sajdah, Waqi'ah, & Ad-Dukhan

Surah Yaasin ini disusun khusus untuk memudahkan membaca via mobile dengan tajwid warna, Terjemah & Transliterasi Latin Bertajwid Warna. UPDATE: Dilengkapi Surah Al-Kahfi, Al-Mulk, Waqi'ah, As-Sajdah, dan Ad-Dhukhan Bertajwid Warna. Plus Doa Ayat-Ayat Rezeki dan Bacaan Dzikir & Do’a Setelah Shalat Rasulullah SAW beserta Dalilnya. Navigasi daftar Isi sudah tercover di google play book memudahkan dalam memembacanya. Terdapat panduan cara membaca surah Yasin latin bertajwid warna ini. Daftar Isi Kandungan Surah Yasin | Panduan Membaca Surah Yasin Tajwid Warna | Surah Yasin Tajwid Warna, Terjemah, dan Transliterasi Latin Bertajwid Warna | Surah Yasin Tajwid Warna | Tahlil | Sholat Jenazah | Doa Selamat | Asmaul Husna | Bacaan Istighosah | Bacaan Doa & Dzikir Setelah Sholat Wirid Delapan Penjuru | Bacaan Doa Ayat-Ayat Rezeki | Doa Sholat Dhuha | Doa Sholat Tahajud | Doa Sholat Istikharah | Sholawat Nariyah | Surah Al-Kahfi | Surah Al-Mulk | Surah Waqi’ah | Surah As-Sajdah | Surah Ad-Dhukhan

Surah Yaasin ini disusun khusus untuk memudahkan membaca via mobile dengan tajwid warna, Terjemah & Transliterasi Latin Bertajwid Warna. UPDATE: Dilengkapi Surah Al-Kahfi, Al-Mulk, Waqi'ah, As-Sajdah, dan Ad-Dhukhan Bertajwid Warna.