Sebanyak 38 item atau buku ditemukan

Ginds. Hollandse schetsen

Hij stond op, schoot in een broek, trui, jek en laarzen. Toen hij de trap af ging
sloeg de tekkel aan, waardoor de andere hond ook wakker werd. Hij kon zich
niet herinneren waar de lichtknop zat, stak een lucifer aan en scharrelde wat
tussen de ...

Reize in en door het kanaal

in de jaren 1785 en 1786 : Met platen

... geweld aan te doen en dit had welhaast ten gevolge , dat wij op nieuw zoo Jek
werden, dat er twee en driemaal in de wacht moest lens gepompt worden en ik
met overleg van den Commandant , befloot , om in Engeland binnen te loopen.

Soevereiniteit en pluralisme

een conceptuele zoektocht naar de constitutionele grondslagen van de Europese rechtsorde

Kürtlük, Türklük, Alevilik

Etnik ve Dinsel Kimlik Mücadeleleri

Koerden, Turken en Alevieten. - Artikelen van Martin van Bruinessen (geboren in 1946), een Nederlandse antropoloog-socioloog.

Koerden, Turken en Alevieten. - Artikelen van Martin van Bruinessen (geboren in 1946), een Nederlandse antropoloog-socioloog.

Dasar-dasar management

Djari2 ini pada administrasi dapat kita samakan dengan unsur STATISTIK. 11. -
LEHER adalah penegak kepala, dus penegak management dlm. admin. Leher
dapat kita samakan dengan unsur HUKUM (hukum administrasi) 12. - Dan
achirnja unsur jang tidak kalah pentingnja jalah unsur expedisi pada
Administrasi. Unsur ini pada tubuh manusia bisa kita samakan dengan "ANUNJA
" manusia Nah, maka lengkaplah sudah gambaran kita tentang perbandingan/
persamaan antara ...

Waar is Osama Bin Laden in godsnaam? / druk 1

Verslag van de persoonlijke speurtocht door de Amerikaanse filmmaker/producent naar de beruchtste terrorist ter wereld.

Verslag van de persoonlijke speurtocht door de Amerikaanse filmmaker/producent naar de beruchtste terrorist ter wereld.