Sebanyak 26 item atau buku ditemukan

40 [Czterdzieści] lat planowania w Polsce

problemy, ludzie, refleksje

Podstawą dalszych prac i kształtowania koncepcji planowania stały się tezy
sformułowane w artykule Hilarego Minca O właściwą metodę planowania,
opublikowanym w sierpniu 1948 r. („Nowe Drogi" 1948, nr 8). Już po zmianie
kierownictwa ...

Tresci i funkcje ideowe sztuki slaskiej Reformacji 1520-1650. (Wyd. 1.) - Wroclaw: Wyd. Uniw. wrocl. 1986. 233 S., 40 Bl. Abb. 8°

„Fürbild" — to wprowadzony na karty Nowego Testamentu fakt starotesta-
mentowy, a w poszerzaniu typologii drogą egzegezy należy zachować umiar 1 1
jednak sam metodę egzegetyczną często stosował, twierdząc przy tym, że
Chrystusa ...

40 lat psychologii w Uniwersytecie Wrocławskim

historia, kierunki rozwoju i aktualne osia̢gnie̢cia

Sam filozof pozytywista o przygotowaniu i nastawieniu przyrodniczym, preferował
w psychologii eksperyment i metodę postępownia badawczego
charakterystyczną dla psychologii klasycznej. Był przekonany i wyraźnie to głosił,
że wiedzę ...

Uniwersytet Wrocławski, 40 lat w służbie nauki, kultury, gospodarki

materiały sesji naukowej zorganizowanej z okazji 40-lecia Uczelni, Wrocław 14-15 listopada 1985 r

Posługując się metodami spektroskopowymi (spektroskopia w podczerwieni,
ramanowska, dichroizm kołowy, NMR, metody spektrofluorescencyjne),
zainicjowano pierwsze w kraju badania wymiany wodór-deuter w białkach jako
metodę ...