Sebanyak 137 item atau buku ditemukan

Kedudukan dan peranan wanita pedesaan daerah Bali

On rural women and their role in the social life and traditions in the Bali region.

... Pekerjaan Jabatan Alamat 12. N a m a Jenis kelamin Umur Pendidikan
Pekerjaan Jabatan Alamat 13. N a m a Jenis kelamin Umur Pendidikan
Pekerjaan Jabatan Alamat Ni Wayan Suarti Perempuan 33 tahun SKKA
Pedagang yang berhasil Anggota PKK Banjar Tohpati, Kertalangu Kesiman
Denpasar Timur. I Gusti Ngurah Oka Supartha Laki-laki 45 tahun IHD ( P T )
Pegawai Negeri Humas Kanwil Dep. Agama Denpasar Banjar Tegal, Kecamatan
Abian Semal Kabupaten Badung.

Bidayat al-muhtadi bi Fadi'Llah al-muhdi

Kitab ini ditujukan kepada orang yang baru belajar dan dibahagikan kepada 3 bab. Bab 1 menyatakan Islam, iman, tauhid dan makrifat dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Bab 2 menyatakan sembahyang dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Bab 3 menyatakan puasa dan perkara-perkara berkaitan dengannnya.

Bab 1 menyatakan Islam, iman, tauhid dan makrifat dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Bab 2 menyatakan sembahyang dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Bab 3 menyatakan puasa dan perkara-perkara berkaitan dengannnya.