Sebanyak 234 item atau buku ditemukan

Follow the Smart Money

Discover How to Make Winning Trades on the Australian Sharemarket

Deciding which stock to buy is one, if not the most, important part of share trading. In Follow the Smart Money author, trader and market analyst Keith Nielsen shares his common-sense methods for selecting the right stocks. Find out how you can: benefit from the stock recommendations of multiple brokers discover what trades company directors are making follow market depth. The smart money techniques explained in this insightful book will not only help you decide which stocks to pick but will also help you identify the best times to buy and sell. Keith also introduces a new tool for your trading artillery an an essential part of finding that smart money -- the Nielsen Supply Demand Indicator. Using case studies, Keith shows how combining these methods can produce outstanding results. Whether you are new to the stock market of simply looking for a way to improve your trading performance, this book can help. These simple common-sense tools will ensure you are picking the right stocks and on your way to becoming a more profitable trader in no time! What are you waiting for? Go on, follow the smart money!

Using case studies, Keith shows how combining these methods can produce outstanding results. Whether you are new to the stock market of simply looking for a way to improve your trading performance, this book can help.

Modul pelatihan untuk menumbuhkan & meningkatkan sensitivitas keadilan gender

Misalnya dalam Islam dikenal ada hadits yang bisa dipercaya (sahih) dan ada
yang lemah atau diragukan kesahihannya (dhoif). • Ada ajaran/ayat-ayat yang
mengungkapkan peran dan fungsi penting perempuan dalam proses perubahan
masyarakat yang diceritakan dalam kitab suci tetapi tidak pernah diangkat atau
sengaja dihilangkan. Misalnya kisah tentang Veronika yang tidak ditulis dalam
Alkitab, kisah tentang Ratu Balqis yang ada dalam ayat Al-Quran tetapi tidak ...

Baby Brain Builders

A best-selling author and expert on brain development shows parents how to unlock their children's true intellectual potential--including social, creative, numerical, and physical--via memory games, number skills, Mind Maps and more, in a book that includes flashcards.

A best-selling author and expert on brain development shows parents how to unlock their children's true intellectual potential--including social, creative, numerical, and physical--via memory games, number skills, Mind Maps and more, in a ...

İlim Sanat ve Panzehir Dergileri Başmakaleleri

Başmakaleler-3

Bu kitap, Merhum Mahmud Es'ad Coşan Hocaefendi tarafından yayın hayatına kazandırılmış olan İlim ve Sanat dergisi ile Panzehir dergisinin, yine Esad Coşan Hocaefendi tarafından kaleme alınmış olan başmakalelerinden oluşmaktadır. İlk sayısı Mayıs 1985 yılında çıkan İlim ve Sanat dergisi, 48. sayısı ile 1998’de yayın hayatına ara vermiştir. Dergi’de iletişimden eğitime, Avrupa Topluluğu’ndan demokrasiye, hukuktan enerjiye, çevreden şehirciliğe pek çok mesele dosya konusu yapılmıştır. Dosyalar ve sair bağımsız yazılar alanlarının uzmanlarınca ele alınmıştır. Dergi, üslûbu, hedef kitlesi, konuları ele alış ve sunuş biçimi ile çeşitli kesimlerin ilgisini çekmiş, o yayın hayatı boyunca bir okul vazifesi görmüştür. Üniversite öğretim üyelerinden, yurt dışında eğitim görmüş elemanlardan, yüksek dereceli idarecilerden, uzman planlamacılardan, olgun şahsiyetlerden müteşekkil, geniş bir ilim ve irfan çevresi derginin hedef kitlesini oluşturmuştur. Başmakalelerde müslümanların sahip olduğu ve sahip olması gereken ilim ve sanat anlayışı enine boyuna işlenmiş; maddî ve mânevî kurtuluş; metotlu çalışmaya, ilmî araştırmalara, dış dünyadaki yenilik ve gelişmeleri dikkatle takibe, yeni ve orijinal, yapıcı ve üretici olmaya bağlanmıştır. Asil ecdadımızın, kahramanlıkta olduğu kadar, ilim ve sanatta da öncü oldukları, hem akla, hem kalbe dayanarak ilerleyip yükseldikleri, kıtalar fethettikleri; maddî ve mânevî değeri yüksek medeniyetler kurdukları fikri işlenmiş; ilim ve irfan, fikir ve sanat çığırı açmaya, tüm insanlığa ışık tutulmaya çağırılmıştır. Ağırlıklı olarak sağlık konularının işlendiği ve 17. sayıdan itibaren Vefa Yayıncılık tarafından devralınan Panzehir dergisi de Mayıs 1991 yılından, Şubat 1998 yılına kadar iki ayda bir okuyucusunun karşısına çıkmıştır. Kimi zaman iki sayısı birleştirilerek yayınlanan dergilerden İlim Sanat için toplam 45, Panzehir için ise 17 başmakale kaleme alınmıştır. Yazılar önce İlim ve Sanat, sonra da Panzehir dergileri olmak üzere kronolojik sıraya göre yayımlanmıştır. Bu şekilde Hocaefendi’nin fikrî düşünce ve mücadelesi, siyasî ve sosyal hadiselere bakışı ile tavrı takip edilmiş olacaktır. Başmakalelerde yer almış ve kaynakları verilmemiş olan âyet, hadis, kelâm-ı kibar ve şiirlerin kaynakları mümkün olduğunca tespit edilip dipnotta gösterilmiştir. Uzun zaman aralığında yazılan yazılar içerisinde kimi kelime ve kavramlardaki yazım farklılıkları giderilerek bir imlâ birlikteliği sağlanmıştır. Sonuna kaynakça ve özellikle araştırmacıların istifadesini kolaylaştırmak için ayrıntılı bir dizin ilave edilmiştir. Ayrıca her yazının başına dipnot olarak künyeleri verilmiştir. Derginin isminden sonra gelen ve romen rakamı ile yazılan rakam derginin cildini, takip eden rakam ise sayısını göstermektedir. Parantez içinde de derginin yayımlandığı tarih yer almaktadır. Keza Panzehir dergisinin de sayısı ve yayımlandığı tarih belirtilmiştir.

Biz Fatihlerin, Kânûnîlerin, Barbarosların, Süleyman Çelebilerin,Yunus Emrelerin
, Fuzulîlerin, Aziz Mahmûdi Hüdâîlerin, Evliyâ Çelebilerin, Taşköprîzâdelerin,
Hezarfenlerin, Itrîlerin, Kâtip Çelebilerin, Hafız Osmanların, Ebussuudların, Kemal
 ...

HBR's 10 Must Reads on Emotional Intelligence (with featured article "What Makes a Leader?" by Daniel Goleman)(HBR's 10 Must Reads)

In his defining work on emotional intelligence, bestselling author Daniel Goleman found that it is twice as important as other competencies in determining outstanding leadership. If you read nothing else on emotional intelligence, read these 10 articles by experts in the field. We’ve combed through hundreds of articles in the Harvard Business Review archive and selected the most important ones to help you boost your emotional skills—and your professional success. This book will inspire you to: Monitor and channel your moods and emotions Make smart, empathetic people decisions Manage conflict and regulate emotions within your team React to tough situations with resilience Better understand your strengths, weaknesses, needs, values, and goals Develop emotional agility This collection of articles includes: “What Makes a Leader” by Daniel Goleman, “Primal Leadership: The Hidden Driver of Great Performance” by Daniel Goleman, Richard Boyatzis, and Annie McKee, “Why It’s So Hard to Be Fair” by Joel Brockner, “Why Good Leaders Make Bad Decisions” by Andrew Campbell, Jo Whitehead, and Sydney Finkelstein, “Building the Emotional Intelligence of Groups” by Vanessa Urch Druskat and Steve B. Wolff, “The Price of Incivility: Lack of Respect Hurts Morale—and the Bottom Line” by Christine Porath and Christine Pearson, “How Resilience Works” by Diane Coutu, “Emotional Agility: How Effective Leaders Manage Their Negative Thoughts and Feelings” by Susan David and Christina Congleton, “Fear of Feedback” by Jay M. Jackman and Myra H. Strober, and “The Young and the Clueless” by Kerry A. Bunker, Kathy E. Kram, and Sharon Ting.

Harvard Business Review, Daniel Goleman, Richard E. Boyatzis, Annie McKee,
Sydney Finkelstein ... To understand the differences, let's first look at the concept
of individual emotional intelligence as defined by Daniel Goleman.

Doing and Writing Action Research

Doing and Writing Action Research provides a clear, comprehensive and user-friendly guide to the practical aspects of carrying out action research. Written with practitioners involved in workplace-based professional development programmes, as well as those on research training courses, in mind, this book covers all the core issues, with guidance on how to: - present findings - produce a research report that can inform policy - demonstrate the quality of one's research - be critical and write theoretically The book contains many worked examples of action research projects, to help illustrate the guidance on producing successful written accounts. Doing and Writing Action Research is an essential text for anyone working with action research, providing vital guidance on how this type of work is assessed, enabling the reader to get the best results from their project work.

Your proposal acts throughout as your map to doing your research, in the same
way as the route map you draw up before your walking tour. It is important
therefore to spend time working on your proposal, especially on formulating your
 ...

100 Must-read Crime Novels

Want to become a crime novel buff, or expand your reading in your favourite genre? This is a good place to start! From the publishers of the popular, Good Reading Guide comes a rich selection of the some of the finest crime novels ever published. With 100 of the best titles fully reviewed and a further 500 recommended, you'll quickly become an expert on the world of crime. The book also allows you to browse by theme, includes 'a reader's fast-guide to the world of crime fiction' as well listing the top 10 crime characters and their creators, award winners and book club recommendations.

Writing underthe pseudonym of Edmund Crispin, he produced some ofthe most
enjoyable English crime fiction of the 1940s ... to the solution of crossword
puzzles – he created one ofthe most memor- able and likeable of all academic
sleuths.

Writing a Research Paper in Political Science

A Practical Guide to Inquiry, Structure, and Methods

This writing guide breaks down the research paper into its constituent parts and shows students what they need to do at each stage to successfully complete components until the paper is finished. Even writing an introduction, coming up with effective headings and titles, presenting a conclusion, and the important steps of editing and revising are covered with class-tested advice and know-how.

... plan for her hypothesis, much like the medical researchers try to design an
appropriate study for evaluating the impact of vigorous but not daily exercise. As
Sam begins the analysis, she might want to make some adjustments in her
strategy.