Sebanyak 133 item atau buku ditemukan

Arah Baru Kebijakan MKD DPR RI Periode 2019-2024 Upaya Menghadirkan Peradaban Hikmah

Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf

Zakat sebagai salah satu dari lima pilar Islam tentu perlu dipahami dengan baik, agar umat Islam dapat menjalankannya bukan hanya sekadar menggugurkan kewajiban tetapi juga memberikan efek yang lebih baik bagi masyarakat, baik itu dari segi material maupun sosial. Oleh karena itu, pemahaman seluk-beluk zakat wajib dikuasai umat Islam di Tanah Air. Buku ini disusun demi memudahkan mahasiswa dan mahasiswi memahami matakuliah fikih zakat, sedekah, dan wakaf. Buku ini diawali dengan pembahasan sejarah pensyariatan zakat, manajemen dan organisasi zakat, tujuan zakat dalam kehidupan, zakat fitrah, zakat mal, zakat dalam perekonomian kontemporer, zakat dan pajak, zakat produktif, tata cara membayar zakat, sedekah, dan wakaf Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup

Oleh karena itu, pemahaman seluk-beluk zakat wajib dikuasai umat Islam di Tanah Air. Buku ini disusun demi memudahkan mahasiswa dan mahasiswi memahami matakuliah fikih zakat, sedekah, dan wakaf.

Pengertian sejarah

beberapa perbahasan mengenai teori dan kaedah

Tetapi kenabian serta kewujudan Nabi Ibrahim A.S. terpaksa diakui kerana
adanya peradaban Mesopotamia dan juga tokoh - tokoh seperti Iskandar
Zulkarnain yang dikatakan menganuti ajarannya . Dan juga , bagi orang Islam
khasnya ...

Teori Manajemen Pendidikan

Pengantar Studi (ilmu) Komunikasi

 • ISBN 13 : 9786024227432
 • Judul : Pengantar Studi (ilmu) Komunikasi
 • Pengarang : Redi Panuju,  
 • Penerbit : Prenadamedia Group
 • Klasifikasi : 302. 2
 • Call Number : 302. 2 RED p
 • Bahasa : Indonesia
 • Penaklikan : x, 250 Hlm, ; 23 cm
 • Tahun : 2018
 • Halaman : 250
 • Ketersediaan :
  2020-38580-0005
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2020-38580-0004
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2020-38580-0003
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2020-38580-0002
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2020-38580-0001
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi

Jurnalistik

Literary Journalism

 • ISBN 13 : 9786024222895
 • Judul : Jurnalistik
 • Sub Judul : Literary Journalism
 • Pengarang : Mahi M. Hikmat,  
 • Penerbit : Kencana Prenada Media Group
 • Klasifikasi : 070.4
 • Call Number : 070.4 MAH j
 • Bahasa : Indonesia
 • Penaklikan : xii,250hlm.; 23cm
 • Tahun : 2018
 • Halaman : 250
 • Ketersediaan :
  2020-38398-0005
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2020-38398-0004
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2020-38398-0003
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2020-38398-0002
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2020-38398-0001
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi