Sebanyak 63 item atau buku ditemukan

Menuju paradigma Islam humanis

Issues on Islam, humanism, and Islamic education related to social conditions in Indonesia; collected articles.

Yang membedakan mereka hanya kadar iman dan takwanya kepada Allah.
Sabda Rasul: "Dua kebahagiaan menyertai orang yang berpuasa, bahagia saat
berbuka dan bahagia tatkala bertemu Tuhannya". Kelima, puasa mengajarkan
umat ...

Runtuhnya Hindia Belanda

History of the fall of the Dutch colonialism in Indonesia.

History of the fall of the Dutch colonialism in Indonesia.

Sejarah sosial pendidikan Islam