Sebanyak 1 item atau buku ditemukan

English for Pharmacy and Medical Bioanalytics

Druhé vydání učebního textu, který je určen studentům Farmaceutické fakulty. Autorky této praktické příručky kladou důraz na procvičení a profesionální zvládnutí anglické farmaceutické terminologie a frazeologie. Každá z 30 lekcí obsahuje odborný text a praktická cvičení, zaměřená na porozumění psanému slovu, konverzaci a procvičování gramatiky. Připojen je i anglicko-český slovník s transkripcí slovní zásoby a rejstřík.

27.1 Definition of Epidemiology Epidemiology is a branch of medical science that
studies the causes and distribution of ... In the early 20th century, mathematical
methods were introduced into epidemiology by Ronald Ross, Anderson Gray ...