Sebanyak 1 item atau buku ditemukan

Sejarah Umat Islam

Sejarah Umat Islam - Edisi 2016 adalah buku yang komprehensif dalam menceritakan kisah sejarah Islam. Buku ini tidak hanya terhad menceritakan tentang sejarah Nabi Muahmmad s.a.w., bahkan meliputi serata dunia, dari zaman kegemilangannya hingga zaman keruntuhannya. Antaranya adalah: TAMADDUN ARAB SEBELUM KEDATANGAN ISLAMDUNIA SEBELUM KEDATANGAN NABI MUHAMMAD S.A.W.PEPERANGAN NABI MUHAMMAD S.A.W.KHALlFAH YANG BEREMPAT (KHULAFA’UR-RASHIDIN) [200]KERAJAAN BANI UMAIYAH (UMAWIYAH)KERAJAAN BANI ABBASKERAJAAN-KERAJAAN ISLAM DI ANDALUSIAKERAJAAN-KERAJAAN ISLAM DI AFRlKAKERAJAAN-KERAJAAN ISLAM DIMESIR, SYAM, DAN SEMENANJUNG ARABPERKEMBANGAN AGAMA ISLAM DI IRAN (PARSI), KERAJAAN MONGOL ISLAM, DAN DAULAT SAFAWIYAHPERKEMBANGAN AGAMA ISLAM DI INDIA DAN AFGHANISTANKERAJAAN TURKI UTHMANIAHPERKEMBANGAN AGAMA ISLAM DI NUSANTARA (ACEH, RIAU, SAMUDRA-PASAI, JAWA, MELAKA, DAN JOHOR) "..Anda akan lihat perjuangan yang tidak habis-habisnya dan anda akan dapat mengambil kesimpulan,"Telah banyak cubaan menimpa Islam. Kerapkali dia jatuh! Tetapi dia bangun kembali, dan tegak lagi, dan berjalan lagi! Islam tidak akan mati!"" - HAMKA "Without history, there will be no future." - anonymous "Meninjau sejarah hendaklah dengan rasa cinta, seakan-akan kita turut hidup dengan mereka. Oleh itu, rasa hati dan suka duka kita sekarang, adalah rasa hati dan suka duka yang telah mereka tinggalkan buat selama-lamanya." - HAMKA

Sejarah Umat Islam - Edisi 2016 adalah buku yang komprehensif dalam menceritakan kisah sejarah Islam.