Sebanyak 1 item atau buku ditemukan

Ensiklopedia Nabi Muhammad SAW

Sebagai Utusan Allah Jilid 1

Menampilkan peribadi Nabi Muhammad SAW secara lengkap dan terperinci, terdiri daripada sepuluh jilid yang mengandungi lebih kurang 300 halaman; meliputi asal-usul keturunan Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan sahabiah dan masyarakat disekelilingnya, penampilan fizikal dan gaya hidupnya, berbagai peranan dan pekerjaannya dalam aspek-aspek utama kehidupan serta mukjizat-mukzijat yang dikurniakan kepadanya. Jilid ini mengandungi pembahasan mengenali nabi dan rasul: pengertian, ciri-ciri, sifat, tugas, keperluan dan kewajipan manusia terhadap rasul, profil para nabi dan rasul yang disebutkan dalam Al-Quran, sejarah ringkas Nabi Muhammad SAW, kedudukan Nabi Muhammad SAW di antara para nabi dan rasul serta dakwah Nabi Muhammad SAW: rintangan, tahap-tahap dakwah dan kejayaannya. Buku ini terbitan Penerbit Lentera Abadi

Menampilkan peribadi Nabi Muhammad SAW secara lengkap dan terperinci, terdiri daripada sepuluh jilid yang mengandungi lebih kurang 300 halaman; meliputi asal-usul keturunan Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan sahabiah dan ...