Sebanyak 1 item atau buku ditemukan

Pengurusan zakat

Concept and objective of zakat as a form of Muslim tithing to God under Islamic law in Malaysia.

Tegasnya , ia adalah semua pendapatan yang tidak berasaskan modal dalam
istilah ekonomi , tetapi berasaskan kerja dan perkhidmatan yang diberikan .
Pada masa sekarang ini , termasuk juga di Malaysia , pendapatan seperti ini
boleh ...