Sebanyak 1 item atau buku ditemukan

Sejarah dan budaya Bugis di Tawau, Sabah

History, social life and customs of Bugis people in Tawau, Sabah, Malaysia.

Rujukan A.S. Kambie . 2003. Akar Kenabian Sawerigading : Tapak Tilas Jejak
Ketuhanan Yang Esa Dalam Kitab I La Galigo ( Sebuah Kajian Hermeneutik ) .
Makasar : PARASUFIA . Abdul Rahman Al - Ahmady . 2003. “ Sawerigading
dalam ...