Sebanyak 1 item atau buku ditemukan

Seni silat Melayu

sejarah perkembangan dan budaya

Historical and cultural aspects of silat, martial arts in Malaysia.

Pendidikan ini merupakan pendidikan yang tertinggi yang terdapat pada zaman
dahulu untuk mendidik anak-anak raja dan anak-anak pembesar. Pendidikan ini
dijalankan sama ada di istana ataupun di tempat terpencil seperti di atas ...