Sebanyak 1 item atau buku ditemukan

Pemikiran Islam dalam menghadapi globalisasi dan masa depan umat manusia

kumpulan esai

Islam and development in Indonesia; collection of articles.

Dalam karangan saya Pembangunan Ekonomi dan Etik Ekonomi Islam, ' dengan
panjang lebar saya uraikan bagaimana Islam itu selalu memikirkan ekonomi,
memikirkan usaha manusia terus-menerus mencari rezeki sehingga hidupnya ...