Sebanyak 1 item atau buku ditemukan

40 lat Śląska Opolskiego w Polsce Ludowej

Cechy te stały się wręcz dominujące zwłaszcza w latach 1960- -1966 » ł doborze
treści wypracowano osobliwą metodę polegającą na przedstawianiu wszystkiego
co niemieckie jako pełne cnót i prawości oraz wszystkiego co polskie lub ...