Sebanyak 1 item atau buku ditemukan

Asas Senibina Kapal (Rintangan, Dorongan & Kuasa) - Siri 3

Analisis Dimensi Dan Hukum Keserupaan Pendahuluan Adalah mustahil untuk
memperolehi penyelesaian kepada setiap masalah dalam mekanik bendalir
menerusi teori matematik sahaja. Kadangkala untuk memperolehi penyelesaian
 ...