Sebanyak 3 item atau buku ditemukan

Ensiklopedia Nabi Muhammad SAW

Sebagai Utusan Allah Jilid 1

Menampilkan peribadi Nabi Muhammad SAW secara lengkap dan terperinci, terdiri daripada sepuluh jilid yang mengandungi lebih kurang 300 halaman; meliputi asal-usul keturunan Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan sahabiah dan masyarakat disekelilingnya, penampilan fizikal dan gaya hidupnya, berbagai peranan dan pekerjaannya dalam aspek-aspek utama kehidupan serta mukjizat-mukzijat yang dikurniakan kepadanya. Jilid ini mengandungi pembahasan mengenali nabi dan rasul: pengertian, ciri-ciri, sifat, tugas, keperluan dan kewajipan manusia terhadap rasul, profil para nabi dan rasul yang disebutkan dalam Al-Quran, sejarah ringkas Nabi Muhammad SAW, kedudukan Nabi Muhammad SAW di antara para nabi dan rasul serta dakwah Nabi Muhammad SAW: rintangan, tahap-tahap dakwah dan kejayaannya. Buku ini terbitan Penerbit Lentera Abadi

Menampilkan peribadi Nabi Muhammad SAW secara lengkap dan terperinci, terdiri daripada sepuluh jilid yang mengandungi lebih kurang 300 halaman; meliputi asal-usul keturunan Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan sahabiah dan ...

Ensiklopedia Nabi Muhammad SAW

Sebagai Pendidik Jilid 7

Menampilkan peribadi Nabi Muhammad SAW secara lengkap dan terperinci, terdiri daripada sepuluh jilid yang mengandungi lebih kurang 300 halaman; meliputi asal-usul keturunan Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan sahabiah dan masyarakat disekelilingnya, penampilan fizikal dan gaya hidupnya, berbagai peranan dan pekerjaannya dalam aspek-aspek utama kehidupan serta mukjizat-mukzijat yang dikurniakan kepadanya. Jilid ini membahas tentang perwatakan ideal bagi seorang pendidik, peranan dan kewajipan pendidik dan kaedah pengajaran; ringkasan dari keteladanan Nabi Muhammad SAW dalam mendidik umat dan anak-anak. Dibentangkan secara berturutan, iaitu pendidikan dari sejak sebelum kelahiran sehingga usia tujuh belas tahun, dilengkapi dengan nasihat-nasihat Luqmanul Hakim terhadap anaknya, sebagaimana yang diceritakan dalam Al-Quran. Buku ini terbitan Penerbit Lentera Abadi

Ensiklopedia Nabi Muhammad SAW diantara para Shahabiyah

 • ISBN 13 : 9789793535845
 • Judul : Ensiklopedia Nabi Muhammad SAW diantara para Shahabiyah
 • Pengarang : Muslim Life Community,  
 • Penerbit : Lentera Abadi
 • Klasifikasi : 2x0.03
 • Call Number : 2x0.03 MUS e
 • Bahasa : Indonesia
 • Edisi : 4
 • Penaklikan : xxii,272 hlm;ilus;29 cm
 • Tahun : 2011
 • Halaman : 0
 • Ketersediaan :
  2017-34721-0010
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2017-34721-0009
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2017-34721-0008
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2017-34721-0007
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2017-34721-0006
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2017-34721-0005
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2017-34721-0004
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2017-34721-0003
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2017-34721-0002
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2017-34721-0001
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi