Sebanyak 1 item atau buku ditemukan

Panduan Muslim Sehari-hari

Islam adalah agama yang rahmatan lil’alamiin. Rahmat sekaligus anugerah dari Allah SWT. untuk makhluk-Nya, khususnya manusia. Yang memberikan pedoman dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini, sekaligus sebagai solusi bagi hidup manusia, hidup yang selamat baik di dunia maupun di akhirat. Islam mengatur semua kehidupan manusia dengan baik dan sempurna, dari perkara yang paling pribadi sampai perkara sosial budaya. Semua diatur oleh Islam dengan sangat indah dan mudah. Allah SWT berfirman, “KAmi tidak menurunkannya (Al-Qur’an) agar kamu terbebani.” (QS. Thaha: 2) Rasulullah SAW juga bersabda, “Agama Islam itu mudah.” Bahkan Rasulullah SAW selalu memilih yang paling mudah apabila dihadapkan dengan beberapa pilihan. Banyak sekali kemudahan dalam bimbingan Ilahi ini. Apabila ISlam yang mudah ini dilaksanakan dengan baik dan sempurna, maka Anda akan melihat keindahan dan kedamaian Islam dalam hidup Anda sebagaimana indahnya kehidupan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Untuk itu, mari ber-Islam secara kaffah (total) dan istiqamah, sehingga Anda akan merasakan keindahan dan kemudahan dalam hidup Anda. “Sebuah buku yang bagus, lengkap dan komprehensif bagi setiap Muslim, bahkan bagi non Muslim yang ingin mempelajari Islam secara menyeluruh. Buku ini membimbing kita pada pemahaman, pengetahuan dan pengamalan ajaran-ajaran Islam secara kaffah dan mudah.” ~PROF. DR. HASANUDDIN AF, MA. Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat. “Membaca buku ini membuat mata dan hati kita terbuka tentang betapa indah dan sempurnanya ajaran-ajaran Islam. Segala aspek dalam kehidupan ini, ada tuntunan dan bimbingannya secara komprehensif dalam Islam. ~ KH. MUNDZIR TAMAM, MA. Ketua Umum MUI DKI Jakarta 2005-2015 Penerbit : Wahyu Qalbu Pengarang : DR. KH. H. Hamdan Rasyid, M.A & Ust. Saiful Hadi El-Sutha, S.Ag

Al-Baqarah: 168) Bolehkah Berhubungan Intim Ketika Istri sedang Hamil Tidak
ada larangan secara tegas dalam nash Al-Qur'an dan As-Sunnah tentang
ketidakbolehan melakukan hubungan badan dengan istri yang sedang hamil.
Yang secara tegas dilarang oleh Islam adalah melakukan hubungan seks
dengan istri yang sedang mengalami haidh dan nifas, karena berhubungan seks
dalam kondisi istri seperti itu secara medis membahayakan kesehatan kedua
belah pihak, ...