Sebanyak 2 item atau buku ditemukan

Pengurusan zakat model UiTM

Management of zakat by Universiti Teknologi MARA in Malaysia.

Disamping itu buku ini juga amat berguna kepada banyak pihak , antaranya
Institusi Pengajian Tinggi Awam / Swasta seluruh Malaysia , Majlis Agama Islam
Negeri - negeri di seluruh Malaysia , Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam ...

Pengurusan zakat

Concept and objective of zakat as a form of Muslim tithing to God under Islamic law in Malaysia.

Tegasnya , ia adalah semua pendapatan yang tidak berasaskan modal dalam
istilah ekonomi , tetapi berasaskan kerja dan perkhidmatan yang diberikan .
Pada masa sekarang ini , termasuk juga di Malaysia , pendapatan seperti ini
boleh ...