Sebanyak 1 item atau buku ditemukan

Prosiding Seminar Antarabangsa Dakwah dan Pembangunan Belia Islam, 10-11 September 2007/28-29 Syaaban 1428H, Bilik Senat, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi

Development of Islamic dawah and Muslim youth in Malaysia.

... bagi melahirkan individu dan masyarakat Islam yang mempunyai kekuatan
spiritual (rohani), akhlak, intelektual, material, ... Yang selanjutnya dibariskan
prinsip-prinsip asas pendekatan Islam Hadhari berikut:i) Keimanan dan
Ketaqwaan ...