Sebanyak 1 item atau buku ditemukan

Sejarah kebudayaan suku-suku di Sumatera Utara

TIADA berapa lama kemudian ia diserang Belanda, ditangkap dan lalu dibuang
ke Jawa. Juga Tuhan Naposo yang menentang dapat ditundukkan Belanda.
Alasan Belanda menaklukkan Simalungun ialah: untuk melenyapkan
kannibalisme ...