Sebanyak 12 item atau buku ditemukan

Syekh Siti Jenar: Makrifat dan makna kehidupan

Islamic teachings of Syekh Siti Jenar, an extreme Javanese ulama in the 15th century.

Hadis tersebut redaksinya sebagai berikut. "Buniya al-islamu 'ala khams
syahddah an la ilaha illa Allah wa anna muhammadan rasulullahi wa iqd- mi al-
shalah wa itdi al-zakdh wa al-hajji wa shawmi ramadhan" Islam dibangun atas 5
tiang, yaitu: syahadat yang menyatakan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan
Muhammad itu Rasul Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat dan haji, serta
berpuasa pada bulan Ramadan. Dalam kehidupan sehari-hari, menjalankan
puasa Ramadan ...

Bridge to the Hereafter

Thou soul at peace! Return to your Lord There can be no doubt that this incident
indicates pleasure and mercy from Allah. * * * * * * Al-Hafizh Jalaluddin 'Abdur
Rahman as-Suyuti, Sharh as-Sudur bi Sharh Hal al-Maută wa al-Qubür, pg. 195.