Sebanyak 167 item atau buku ditemukan

Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia

Philosophies of islamic education

Koleksi kertas MENDAKI

... dalam Al-Quran dan Hadis-hadis Rasulullah s.a.w. Kita petik panduan-
panduan yang mudah dipraktikkan dan usaha ini jangan dirumitkan oleh sebab-
sebab perbezaan pendapat tentang mana yang harus didahulukan atau di-
utamakan.