Sebanyak 509 item atau buku ditemukan

Ensiklopedi ekonomi dan perbankan syariah

Indonesian encyclopedia of Islamic economics and banking.

Ilmu ekonomi yang dikaitkan dengan nilai - nilai Islami , biasanya disebut
ekonomi Islam . Pada dekade 70 - an timbul sosok Ekonomi Islam dan lembaga
keuangan Islam dalam tatanan Internasioanal , kajian ilmiah tentang Sistem
Ekonomi ...

Sejarah perundangan Islam

untuk tahun pertama Jabatan Syariah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan, Malaysia

... dan tidak mahu mengambil panduan dengan cahaya kenabian dan kerusulan
, walhal Al - Quran sendiri menyuruh berpegang kepada Sunnah - Rasul dan
mengancam keras terhadap mereka yang membantah atau tidak mahu
berpegang ...