Sebanyak 7 item atau buku ditemukan

Ayat-ayat penggugah iman

Experiences of Muslim converts.

Kecuali dengan kuasa Allah , rasanya mustahil terlaksana mengingat
kemampuan ekonomi saya tidak sećerah semasa menjadi penginjil . Akan tetapi
, saya tidak mengeluh . Memang di segi materi terjadi penurunan , tetapi di segi
yang lain ...

Iman, sumber kekuatan lahir dan batin

khutbah nikah : disertai dengan Undang-undang no. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan2-nya

Islamic wedding sermon; includes text of the Marriage Law.

Islamic wedding sermon; includes text of the Marriage Law.

Pintu-pintu menuju Tuhan

Islamic sermons.

Sebab perasaan benci kita kepada seseorang yang menjadi sasaran
kedengkian kita ialah justru karena "kebahagiaan" orang itu. Dan "kebahagiaan"
disini diletakkan dalam tanda kutip, sebab masih merupakan pertanyaan,
apakah betul ...

Tauhid adalah djiwaku

amanat presiden Sukarno ... doctor honoris causa dalam falsafah ilmu Tauhid ..., 3 ag. 1965 ...

IMAN, ILMU DAN AMAL Pidato Radio pengantar penganugerahan gelar Dodor
Honoris Causa dalam Falsafah Ilmu Tauhid dari ... Qur an al Karim, jang dijakini
oleh Ummat Islam sebagai Kalam Ilahi, jang merupakan sumber pokok daripada
 ...