Sebanyak 330 item atau buku ditemukan

Business

The Ultimate Resource

Business: The Ultimate Resource is a one-stop reference and interactive tool embracing all aspects of the world of work.

Business: The Ultimate Resource is a one-stop reference and interactive tool embracing all aspects of the world of work.

Dimensi pengurusan Islam

mengurus kerja dan mengurus modal insan

Suasana ini juga akan membantu ke arah melahirkan para pekerja yang bukan
sahaja berkualiti malah kreatif dan inovatif dalam pekerjaan mereka dalam
jangka panjang Seterusnya, ini penting supaya sesebuah organisasi itu boleh ...