Sebanyak 25 item atau buku ditemukan

Sejarah teori & kritikan sastera Nusantara

History and criticism on Malay literary works.

... menyempurnakan sesuatu dengannya menjadi sempurna . Rangka teori
Takmilah atau penyempurnaan dikatakan bersifat holistic yang melibatkan
ketuhanan , kenabian , kelslaman , keilmuan , karya dan 70 Teori & Pendekatan
Sastera.

Ilmu kesusasteraan abad ke-21

Issues on the study and teaching of Malay literature in Malaysia into the 21st century; collection of articles.

Namun, sehingga kini belum ada statistik sebenar jumlah pelajar pengajian
kesusasteraan yang menganggur. ... Peluang pekerjaan tidak begitu cepat
berkembang berbanding jumlah graduan yang terus bertambah dari setahun ke
setahun.

Inilah hikayat Nur Muhammad dan nabi bercukur dan nabi wafat adanya

bi'ihtimam alabihaal syarin fa'ala tajirul kitab matmau Muhammad Bombay : transliterasi naskah kuno ke dalam bahasa Indonesia

Transliteration and translation of a Malay classic literature from the collection of Riau Museum.

bi'ihtimam alabihaal syarin fa'ala tajirul kitab matmau Muhammad Bombay :
transliterasi naskah kuno ke dalam bahasa ... A: pot link m: uk g: m: si. dmi Ali an:
maka kata Nur Muhammad kepada angin itu sungguhpun engkau tiada kelihatan
 ...

Kandil akal di pelantar budi

esai dan renungan budaya persembahan kepada alm. Raja Hamzah Yunus

Essays on culture and Malay literature from Riau, Indonesia; festschrift in honor of Raja Hamzah Yunus.

Didikan Islam yang panjang dan amat mantap di Timur Tengah, mendedahkan
Raja Ali Haji kepada pemikir-pemikir Islam yang besar seperti Imam al- Gazali.
Pemikiran al-Gazali terutama yang berkaitan dengan prilaku dan etika
pemerintah Islam (contohnya Nasehat al-Muluk, lihat Matheson, 1986) amat
mempesona Raja Ali Haji sehingga membentuk suatu persepsinya yang tegar
terhadap ciri-ciri keperibadian seorang pemerintah Muslim yang sepatutnya; dan
mempengaruhi ...

Kedudukan ilmu dalam kesusasteraan

teori & praktis

Issues on textual criticism of Malay literature; collection of articles.

alQur'an menjadi kesinambungan penting antara dua fasa tersebut (falsafah dan
konkrit), secara khusus ia menterjemahkan ilmu pada tahap falsafah kepada ilmu
pada tahap kegunaan atau aplikasi. Ini dapat dilihat pada misteri fizik, falak dan
lain-lain seperti dalam ayat (2: 29 & 189; 10:5; 15: 16 & 17; 17: 12; 21:33 dan lain
-lain) yang belum disebut secara tuntas dalam manuskrip manusia tersebut.
Adalah jelas al-Qur'an yang mencetuskan revolusi ilmu seperti yang dinyatakan
di ...