Sebanyak 68 item atau buku ditemukan

Ensiklopedia sejarah and kebudayaan Melayu

sebagai hujah untuk kewujudan raja dalam susunan kemasyarakatan kerana
raja itu menjalankan tugas kenabian yang amat sukar dan berat . Setiap orang
yang beriman mestilah menurut perintah rajanya terdapat suatu asas yang ...