Sebanyak 71 item atau buku ditemukan

Poligami

mengapa geger

Polygamy and marriage in Malaysia from Islamic viewpoint.

Itu sudahpun mengikut syarak serta sunnah Rasulullah SAW. Malah,
keseluruhan kehidupan pasangan pengantin itu setelah diijabkabulkan, bermula
dengan sentuhan pertama, seterusnya dengan perkongsian hidup sehingga
beranak ...

Analisis poligami menurut perspektif Islam

On polygamy and marriage in Malaysia from Islamic viewpoint; case study.

Dari sudut lain, penulis ingin merujuk hadis Rasulullah s. a. w tentang hal
mengambil hukum bagi perkara waswas (belum yakin). Imam Bukhari
meriwayatkan bermaksud: "Tinggallah perkara-perkara yang waswas hinggalah
perkara itu tidak ...

Poligami

solusi atau masalah? : mengapa anti poligami?

Polygamy as a solution to any sexual act outside of marriage from Islamic viewpoint.

Polygamy as a solution to any sexual act outside of marriage from Islamic viewpoint.

Hidup Bahagia dengan Poligami

Membolehkan isteri memberikan gilirannya kepada isteri lain dinyatakan dalam
banyak hadis antaranya yang dilaporkan oleh Aisyah, “Rasulullah tidak pernah
membezakan di kalangan satu sama lain daripada segi pembahagian bermalam
.

Liku-liku poligami

Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir, sekaligus sebagai
lmamul Anbiya' wal Mursalin (Imam para Nabi dan Rasul) dan dalam jabatan
kenegaraan sebagai Kepala Negara dan Panglima perang yang berhasil ...

Siapa pencemar poligami?

Issues on polygamy.

tangan dengan fakta sejarah bahwa istri Rasul, yaitu Siti Khadi- jah, sering
menempuh bahaya seorang diri, mondar-mandir ke gua Hira membawa
makanan dan minuman untuk suaminya yang sedang menerima wahyu. Nah,
jika kaum istri ...

Islam Menggugat Poligami

On issues of polygamy from an Islamic view point in Indonesia.

Muawiyah. la berkata: "Ketika aku masuk Islam, aku memiliki lima orang istri.
Rasulullah berkata: "Ceraikanlah yang satu dan pertahankan yang empat.5
Pada riwayat lain Qais ibn Tsabit berkata: "Ketika masuk Islam aku punya
delapan istri.

Poligami

(Al-Jumu'ah:5) Berhubung dengan akhlak dan peribadi Rasulullah s.a.w,
Saidatina Aisyah r.a menyebut bahawa akhlak dan keperibadian baginda adalah
al-Quran. Hal ini me- nunjukkan bahawa apa yang dilakukan oleh Rasu- lullah
s.a.w ...

Saya Tidak Ingin Poligami Tapi Harus Poligami

Menelisik Alasan Kenapa Aa Gym Beristri Dua

Issue on polygamy of Abdullah Gymnastiar, a popular Indonesian ulama.

Poligami Cara Rasulullah Sa<w. PELAKU poligami seringkali mengaitkan
tindakannya dengan pernikahan yang dilakukan Rasulullah Saw. Pada kasus ini
, para pelaku poligami seolah- olah mencari pembenaran tentang apa yang ...