Sebanyak 31 item atau buku ditemukan

Pembukaan kota Makkah

kota suci umat Islam

Setibanya dia di kampung halamannya, dia pun berteriak, "Wahai kaum Quraisy,
tidak guna kamu melawan. Tentera Nabi Muhammad telah hampir tiba ke kota
Makkah," katanya. "Sesiapa yang tinggal dalam rumah mereka akan selamat,
begitu juga sesiapa yang masuk ke dalam masjid," seru Abu Sutian. Mendengar
seruan yang dianggap pengecut itu, isterinya yang bernama Hindun terus
menarik janggut suaminya sambil berkata dengan marah, "Wahai kaum Ouraisy,
bunuh ...

Kembali kepada akidah Islam

Ber- firman Tuhan dalam Al Qur'an, Sesungguhnya kafirlah orang yang
mengatakan bahwa Allah itu salah seorang dari yang tiga. (AlMaidali : 73).
Orang-orang yang mengatakan bahwa Isa Al Masih itu Tuhan adalah kafir. Ini
berdasarkan firman Tuhan yang berbunyi, Sesungguhnya kafirtah orang-orang
yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Al Masih ibnu Maryam (Al.Maidah : 72)
. Tentang Nabi Isa a.s. ini bermacam macam omongan yang ke- luar dari mulut
orang. Ada yang ...

Surat Cinta Al-Ghazali

Nasihat-Nasihat Pencerah Hati

Selain karya agung Ihya Ulum Al-Din dan beberapa karya lain, Imam Al-Ghazali (1058-1111 M) menulis Ayyuhal-Walad, sebuah risalah ringkas-padat yang merangkum inti sari tasawuf. Dengan keahliannya memberikan analogi yang tepat dan contoh-contoh yang konkret, Al-Ghazali berbagi kebijaksanaannya tentang persoalan-persoalan utama dalam kehidupan, antara lain bagaimana meraih ilmu yang bermanfaat, meningkatkan kesalehan diri, mencerdaskan hati, dan mencerahkan pikiran. Karya sang Hujjatul-Islam yang disertai interpretasi modern oleh Islah Gusmian ini diharapkan memberikan kesejukan kegersangan spiritual manusia modern. "Karya sufistik yang menampilkan tema-tema yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Islah Gusmian mampu merekatkan mutiara-mutiara Imam Al-Ghazali dengan kehidupan masa kini," --Dr. Umar Ibrahim Penulis Thariqah Alawiyyah [Mizan, Mizania, Referensi, Islam]

Islah Gusmian mampu merekatkan mutiara-mutiara Imam Al-Ghazali dengan kehidupan masa kini," --Dr. Umar Ibrahim Penulis Thariqah Alawiyyah [Mizan, Mizania, Referensi, Islam]

Kebersamaan dalam ilmu tasawuf

Terdapat pelbagai bentuk kebersamaan yang boleh membantu
mempertingkatkan kerohanian dalam disiplin ilmu tasawuf. Antaranya ialah
kebersamaan dengan Allah S.W.T. Konsep ini menekankan agar seseorang
dapat merasa-rasakan kebersamaannya dengan Rububiyyah, Uluhiyyah, Asma '
dan Sifat Al- lah S.W.T. Dengan kebersamaan ini akan melatih jiwa dan rohani
supaya akur dan patuh kepada perintah Allah S.W.T. Seterusnya, kebersamaan
dengan Rasulullah s.a.w. ...