Sebanyak 358 item atau buku ditemukan

Ekonomi Islam

suatu kajian temporer

Economic system and practices according to Islam.

 • ISBN 13 : 9789795617297
 • ISBN 10 : 979561729X
 • Judul : Ekonomi Islam
 • Sub Judul : suatu kajian temporer
 • Pengarang : Adiwarman A. Karim,  
 • Kategori : Economics
 • Penerbit : Gema insani Press
 • Klasifikasi : 2x6.3
 • Call Number : 2x6.3 ADI e
 • Bahasa : id
 • Edisi : Pertama
 • Penaklikan : 201 hlm;23 cm
 • Tahun : 2001
 • Halaman : 201
 • Halaman : 201
 • Google Book : http://books.google.co.id/books?id=nPbXAAAAMAAJ&dq=intitle:ekonomi+mikro+islam&hl=&source=gbs_api
 • Ketersediaan :
  2015-28037-0013
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2015-28037-0012
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2015-28037-0011
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2015-28037-0010
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2015-28037-0009
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2015-28037-0008
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2015-28037-0007
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2015-28037-0006
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2015-28037-0005
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2009-2478.004
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2009-2478.003
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2009-2478.002
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2009-2478.001
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi

Telah ada beberapa buku yang membahas ekonomi Islam (ekonomi syariah),
baik makro maupun mikro. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, buku-
buku tersebut telah memperkaya khazanah ilmu- ilmu ekonomi dan moneter
Islam. Buku-buku tersebut banyak diminati oleh banyak khalayak yang menaruh
minat terhadap perekonomian Islam. Untuk itu, dibutuhkan buku-buku yang
membahasa perekonomian Islam dalam arti yang luas, baik makro maupun
mikro, baik dari ...

Demonologi Islam

upaya barat membasmi kekuatan Islam

Dendam Historis Selama berabad-ahad, Barat takluk di bawah hegemoni
Khilafah Islam. Kebencian kaum Kristen Barat pernah meledak dalam bentuk
pengobaran api perang terhadap umat Islam, yaitu dengan terjadinya Perang
Salib (1096- 1291 M) yang bertujuan utama penghancuran Islam. Akan tetapi,
melalui peperangan tersebirt, umat Islam gagal dilumpuhkan, bahkan
kemenangan lebih banyak diraih pasukan Islam. Trauma perang tersebut
berdampak pada tertanamnya ...

Fiqih Praktis

 • ISBN 13 : 9795616242
 • Judul : Fiqih Praktis
 • Pengarang :
 • Penerbit : Gema insani Press
 • Klasifikasi : 2x4.01 Qar f/5
 • Call Number : 2x4.01 Qar f/5 YUS f
 • Bahasa : id
 • Penaklikan : xiv, 250
 • Halaman : 0
 • Ketersediaan :
  2021-39554-0001
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2015-28041-0004
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2015-28041-0003
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2012-3941.002
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2012-3941.001
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi

Islam dan Tantangan Ekonomi

 • ISBN 13 : 9799795615773
 • ISBN 10 : 9795615777
 • Judul : Islam dan Tantangan Ekonomi
 • Pengarang : M.Umer Chapra,  
 • Penerbit : Gema Insani
 • Klasifikasi : 2X6
 • Call Number : 2X6 M.U i
 • Bahasa : id
 • Edisi : Pertama
 • Penaklikan : xxvi;370;24
 • Tahun : 2000
 • Halaman : 0
 • Ketersediaan :
  2018-36494-0001
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2018-36201-0029
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2015-28044-0028
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2015-28044-0027
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2015-28044-0026
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2015-28044-0025
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2015-28044-0024
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2015-28044-0023
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2015-28044-0022
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2015-28044-0021
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2015-28044-0020
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2015-28044-0019
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2015-28044-0018
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2015-28044-0017
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2015-28044-0016
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2015-28044-0015
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2012-0776.014
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2012-0776.013
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2012-0776.012
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2012-0776.011
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2012-0776.010
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2012-0776.009
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2012-0776.008
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2009-0776.007
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2009-0776.006
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2009-0776.005
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2009-0776.004
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2009-0776.003
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2009-0776.002
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2009-0776.001
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi

Islam dan Pembangunan Ekonomi

 • ISBN 13 : 9795615734
 • Judul : Islam dan Pembangunan Ekonomi
 • Pengarang : M.Umat Chapra,  
 • Penerbit : Gema insani Press
 • Klasifikasi : 2X6
 • Call Number : 2X6 M.U i
 • Bahasa : id
 • Edisi : Pertama
 • Penaklikan : xxvi;182;24
 • Halaman : 0
 • Ketersediaan :
  2017-34008-0001
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2015-28045-0034
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2015-28045-0033
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2015-28045-0032
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2015-28045-0031
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2015-28045-0030
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2015-28045-0029
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2015-28045-0028
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2015-28045-0027
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2015-28045-0026
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2015-28045-0025
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2015-28045-0024
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2015-28045-0023
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2015-28045-0022
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2015-28045-0021
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2015-28045-0020
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2015-28045-0019
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2015-28045-0018
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2009-0775.017
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2009-0775.016
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2009-0775.015
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2009-0775.014
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2009-0775.013
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2009-0775.012
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2009-0775.011
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2009-0775.010
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2009-0775.009
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2009-0775.008
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2009-0775.007
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2009-0775.006
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2009-0775.005
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2009-0775.004
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2009-0775.003
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2009-0775.002
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2009-0775.001
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi

Syura bukan demokrasi

Masyarakat syura fondasinya adalah pertalian yang sempurna antara hak- hak
individu berikut kebebasan-kebebasan mereka, dan kepentingan masyarakat
berikut hak-haknya yangbersifat umum. Pertalian ini adalah asas universal yang
mengharuskan saling menyempurnakan dan keseimbangan serta adil antara
hak-hak pribadi dan hak-hak bersama, dan menjadikan substansi-substansi
syura yang pertama-tama ialah hak-hak asasi manusia dan kemerdekaan
pribadi.

Norma dan etika ekonomi Islam

 • ISBN 13 : 9789795614456
 • ISBN 10 : 9795614452
 • Judul : Norma dan etika ekonomi Islam
 • Pengarang : Yusuf Qardhawi,  
 • Kategori : Economics
 • Penerbit : Gema Insani
 • Klasifikasi : 2X6
 • Call Number : 2X6 YUS n
 • Bahasa : en
 • Edisi : Pertama
 • Penaklikan : x;28;24
 • Tahun : 1997
 • Halaman : 257
 • Halaman : 257
 • Google Book : http://books.google.co.id/books?id=iDxCOAAACAAJ&dq=intitle:etika+islam&hl=&source=gbs_api
 • Ketersediaan :
  2021-39584-0001
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2015-28048-0028
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2015-28048-0027
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2015-28048-0026
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2015-28048-0025
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2015-28048-0024
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2015-28048-0023
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2015-28048-0022
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2015-28048-0021
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2015-28048-0020
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2015-28048-0019
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2015-28048-0018
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2015-28048-0017
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2015-28048-0016
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2015-28048-0015
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2009-0796.014
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2009-0796.013
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2009-0796.012
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2009-0796.011
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2009-0796.010
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2009-0796.009
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2009-0796.008
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2009-0796.007
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2009-0796.006
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2009-0796.005
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2009-0796.004
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2009-0796.003
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2009-0796.002
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2009-0796.001
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi