Sebanyak 43 item atau buku ditemukan

Konsep tamadun Islam

sains dan teknologi

dengan pengumpulan data-data dan menggunakan penga- matan pancaindera
manusia dapatlah dikatakan bahawa pro- ses pencapaian kebenaran sains
adalah melalui jalan-jalan akal sahaja, tidak secara ilham, intuisi atau emosi dan
sangkaan. Dengan perkataan lain, ahli sains harus bebas daripada pe- gangan,
anutan, dan kepercayaan yang diamalkan oleh mereka. Dengan melalui jalan-
jalan rasional tersebut, ilmu sains di- kembangkan. Untuk mengembangkan ilmu
sains, ...

Kebersamaan dalam ilmu tasawuf

Terdapat pelbagai bentuk kebersamaan yang boleh membantu
mempertingkatkan kerohanian dalam disiplin ilmu tasawuf. Antaranya ialah
kebersamaan dengan Allah S.W.T. Konsep ini menekankan agar seseorang
dapat merasa-rasakan kebersamaannya dengan Rububiyyah, Uluhiyyah, Asma '
dan Sifat Al- lah S.W.T. Dengan kebersamaan ini akan melatih jiwa dan rohani
supaya akur dan patuh kepada perintah Allah S.W.T. Seterusnya, kebersamaan
dengan Rasulullah s.a.w. ...

Mekanik Getaran - Teori dan Penggunaan, Ed. 2

Kita akan mulakan dengan merumuskan persamaan gerakan dari hukum kedua
Newton, kemudian membincangkan frekuensi tabii, gandingan koordinat dan
penjelmaan, analisis ragaman dan penggunaan. Kaedah pekali pengaruh
ditunjukkan di bahagian akhir bab. Keortogonan ragam dan konsep tambahan
untuk pemahaman yang lebih mengenai tajuk akan dibincangkan dalam Bab 6.
4-2 PERSAMAAN GERAKAN: HUKUM KEDUA NEWTON Persamaan gerakan
untuk sistem ...

Falsafah Ilmu dalam Al–Quran: Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi

Falsafah Ilmu dalam Al–Quran (Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi) adalah suatu kajian secara komprehensif tentang ilmu pengetahuan sebagaimana yang dinyatakan oleh Al–Quran. Buku ini menjelaskan tentang falsafah ilmu, teori falsafah ilmu, dan sejarah falsafah ilmu dalam al–Quran. Perbincangan difokuskan kepada aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi ilmu yang menjelaskan aspek pengertian ilmu secara semantik, etimologi, dan terminologi; prinsip falsafah, metodologi dan teori falsafah ilmu dalam al–Quran, aksiologi falsafah, serta keintegrasian sains Islam. Sorotan terhadap isi kandungan buku ini menonjolkan kehebatan al–Quran dalam perbahasan ilmu yang membuktikannya sebagai mukjizat yang terulung. Buku ini sesuai dibaca dan dijadikan rujukan oleh para pelajar, mahasiswa, pendidik, serta masyarakat umum yang ingin mengetahui falsafah ilmu al–Quran dengan lebih dekat.

Perbincangan difokuskan kepada aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi ilmu yang menjelaskan aspek pengertian ilmu secara semantik, etimologi, dan terminologi; prinsip falsafah, metodologi dan teori falsafah ilmu dalam al–Quran, ...

Proses dan Kaedah Reka Bentuk

LISAN Kebaikan Kelemahan 1nteraksi dua hala Penyampaian pantas Daya
pemikat yang kuat Hubungkait mudah diterangkan Maklumat mudah dilupai
Hanya melibatkan deria pendengaran Mudah disalah tafsir Personaliti
pembentang mempengaruhi TEKS Kebaikan Kelemahan Rekod yang
berkekalan Tidak mudah disalah tafsir Personaliti pembentang tidak terlibat
interaksi dua hala tidak dapat dilakukan Sukar menerangkan aspek dinamik dan
visual GRAF1K Kebaikan ...

Harta intelektual menurut fiqh Islam

pendekatan perbandingan dengan undang-undang Malaysia

Comparative approach of Malaysian law to intellectual property according to Islamic fiqh.

Ia dirujuk kepada dalil yang disepakati oleh para ulama, iaitu al- Qur'an, al-
Sunnah, al-ijmac dan al-qiyas. Di samping itu terdapat rujukan-rujukan lain yang
terdapat padanya perselisihan pendapat ulama tentang pengiktibarannya
sebagai ...

Pendidikan Falsafah Sains Al–Quran

Pendidikan Falsafah Sains Al–Quran ialah suatu kajian tentang ilmu mencintai kebijaksanaan atau kebenaran al–Quran yang diaplikasikan mengikut kemajuan sains dan teknologi. Justeru buku ini menjelaskan bagaimana al–Quran berbicara tentang falsafah sains yang terbahagi kepada tiga bahagian, iaitu sains ketuhanan, sains sosial, dan sains natural. Antara ketiga–tiga bahagian sains ini, falsafah sains ketuhanan menjadi prinsip utama dalam membentuk teori sains sosial dan sains natural. Melalui buku ini, diharapkan generasi kini dapat memahami dengan lebih jelas tentang maksud sains Islam yang berjaya membangun ketamadunan manusia dan pembentukan masyarakat Islam hadhari. Beberapa perubahan terhadap sistem pendidikan yang berteraskan kepada falsafah sains al–Quran perlu dilakukan bagi merealisasikan matlamat ini. Dengan itu, penghayatan falsafah sains al–Quran ini akan melahirkan generasi ulul albab atau generasi Islam yang membangun daripada pelbagai aspek keilmuan yang tidak memisahkan semua bentuk ilmu dengan falsafah ilmu al–Quran. Buku ini sesuai sebagai rujukan pelajar, pendidik, dan pembaca yang ingin memahami konsep sains Islam.

Pendidikan Falsafah Sains Al–Quran ialah suatu kajian tentang ilmu mencintai kebijaksanaan atau kebenaran al–Quran yang diaplikasikan mengikut kemajuan sains dan teknologi.

Hudud dalam fiqh Islam

Hudud law in Malaysia.

Alhamdulillah, saya bersyukur ke hadrat Allah SWT. kerana umat Islam pada hari
ini telah menyedari peranan agama mereka iaitu Islam, bukan hanya dalam skop
ibadah khusus sahaja, bahkan merangkumi semua bidang kehidupan manusia
daripada soal-soal ibadah, sosial, ekonomi, politik, pentadbiran, undang-undang
jenayah dan sebagainya. Hudud adalah merupakan sebahagian dari undang-
undang jenayah Islam. Undang-undang jenayah Islam pula adalah merupakan ...