Sebanyak 39 item atau buku ditemukan

Aktualisasi konsep dasar pendidikan Islam

rekonstruksi pemikiran dalam tinjauan filsafat pendidikan Islam

Pendidikan agama & pembangunan watak bangsa

History and role of Islamic religious education to support the characteristic development of the Indonesian people.

History and role of Islamic religious education to support the characteristic development of the Indonesian people.

Masdar bahasa Arab

fungsi & penggunaan

KAJIAN PENULIS Pengajaran Bahasa Arab di Kolej IKIP, Kuantan Kolej ini telah
ditubuhkan pada tahun 1992 oleh Kerajaan Negeri Pahang melalui agensinya
iaitu Yayasan Pahang. Lokasinya terletak di bandar Kuantan dan berrungsi ...

Kaidah-kaidah tafsir

 • ISBN 13 : 9786028689267
 • ISBN 10 : 6028689262
 • Judul : Kaidah-kaidah tafsir
 • Pengarang : Abd. Rahman Dahlan,  
 • Kategori : ILMU TAFSIR
 • Penerbit : Amzah
 • Klasifikasi : 2x1.3
 • Call Number : 2x1.3 ABD k
 • Bahasa : Indonesia
 • Penaklikan : xvi, 324 hl, 23 cm
 • Tahun : 2010
 • Halaman : 324
 • Halaman : 324
 • Google Book : http://books.google.co.id/books?id=eVVsMwEACAAJ&dq=isbn:6028689262&hl=&source=gbs_api
 • Ketersediaan :
  2015-29254-0010
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2015-29254-0009
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2015-29254-0008
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2015-29254-0007
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2015-29254-0006
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2015-00586-5775-9
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2015-00586-5775-8
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2015-00586-5775-7
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2015-00586-5775-6
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2015-00586-5775-5
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2015-00586-5775-4
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2015-00586-5775-3
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2015-00586-5775-2
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2015-00586-5775-10
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2015-00586-5775-1
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2014-26-7-5
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2014-26-7-4
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2014-26-7-3
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2014-26-7-2
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2014-26-7-1
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi

Al- Qawaid al- Fiqhiyyah

 • ISBN 13 : 9782745143563
 • Judul : Al- Qawaid al- Fiqhiyyah
 • Pengarang : Imam Abi Faraj Abd. Rahman bin Ahmad,  
 • Penerbit : Darul Kutub Ilmiyah
 • Klasifikasi : 2x4.02
 • Call Number : 2x4.02 IMA a
 • Bahasa : 927
 • Penaklikan : 528h, 23cm
 • Halaman : 0
 • Ketersediaan :
  2015-29421-0010
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2015-29421-0009
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2015-29421-0008
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2015-29421-0007
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2015-29421-0006
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2013-4356-3-5
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2013-4356-3-4
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2013-4356-3-3
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2013-4356-3-2
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2013-4356-3-1
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi

Aliran pemikiran pendidikan Islam

Ushul fiqh

 • ISBN 13 : 9786028689236
 • ISBN 10 : 6028689238
 • Judul : Ushul fiqh
 • Pengarang : Abd. Rahman Dahlan,  
 • Kategori : Islamic law
 • Penerbit : Amzah
 • Klasifikasi : 2x4.02
 • Call Number : 2x4.02 ABD u
 • Bahasa : en
 • Penaklikan : xiv, 362 hl, 23 cm
 • Tahun : 2016
 • Halaman : 362
 • Halaman : 362
 • Open Library : http://openlibrary.org/books/OL25444041M/Meet_the_Austins
 • Google Book : http://books.google.co.id/books?id=gQqhAQAACAAJ&dq=isbn:9786028689236&hl=&source=gbs_api
 • Ketersediaan :
  2019-37711-0012
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2019-37711-0011
  (PNJ-pustaka02-00173219) Dipinjam sampai 27-12-2022 pada Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2019-37711-0010
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2019-37711-0009
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2019-37711-0008
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2018-36917-0015
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2018-35516-0007
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2018-35516-0006
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2018-35516-0005
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2018-35516-0004
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2018-35516-0003
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2016-33690-0002
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2016-33690-0001
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2015-824-9-3
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2015-824-9-2
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2015-824-9-1
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2015-32592-0010
  Tersedia di Pustaka Pasca Sarjana - IAIN Bukittinggi
  2015-32592-0009
  Tersedia di Pustaka Pasca Sarjana - IAIN Bukittinggi
  2015-32592-0008
  Tersedia di Pustaka Pasca Sarjana - IAIN Bukittinggi
  2015-32592-0007
  Tersedia di Pustaka Pasca Sarjana - IAIN Bukittinggi
  2015-32592-0006
  Tersedia di Pustaka Pasca Sarjana - IAIN Bukittinggi
  2015-32256-0014
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2015-32256-0013
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2015-32256-0012
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2014-23-6-5
  Tersedia di Pustaka Pasca Sarjana - IAIN Bukittinggi
  2014-23-6-4
  Tersedia di Pustaka Pasca Sarjana - IAIN Bukittinggi
  2014-23-6-3
  Tersedia di Pustaka Pasca Sarjana - IAIN Bukittinggi
  2014-23-6-2
  Tersedia di Pustaka Pasca Sarjana - IAIN Bukittinggi
  2014-23-6-1
  Tersedia di Pustaka Pasca Sarjana - IAIN Bukittinggi
  2012-0495.008
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2009-0495.007
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2009-0495.006
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2009-0495.005
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2009-0495.004
  (PNJ-pustaka02-00172391) Dipinjam sampai 01-12-2022 pada Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2009-0495.003
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2009-0495.002
  (PNJ-pustaka01-00008911) Dipinjam sampai 03-05-2017 pada Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2009-0495.001
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi