Sebanyak 46 item atau buku ditemukan

Pengurusan zakat

Concept and objective of zakat as a form of Muslim tithing to God under Islamic law in Malaysia.

Tegasnya , ia adalah semua pendapatan yang tidak berasaskan modal dalam
istilah ekonomi , tetapi berasaskan kerja dan perkhidmatan yang diberikan .
Pada masa sekarang ini , termasuk juga di Malaysia , pendapatan seperti ini
boleh ...

Pendekatan Ilmiah Dalam Implementasi Kurikulum 2013

Ulumul Hadis

 • ISBN 13 : 9786028689618
 • Judul : Ulumul Hadis
 • Pengarang : Abdul Majid Khon,  
 • Penerbit : Amzah
 • Klasifikasi : 2x2.1
 • Call Number : 2x2.1 ABD u
 • Bahasa : Indonesia
 • Edisi : Kedua
 • Penaklikan : xviii, 312hlm; 23cm
 • Tahun : 2018
 • Ketersediaan :
  2019-37821-0005
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2019-37821-0004
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2019-37821-0003
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2019-37821-0002
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2019-37821-0001
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi

Warisan hadis ulama Nusantara

Criticism on Muslim scholars' thoughts from Indonesia and Malaysia concerning hadith.

Mir'āt al-Tullab fi Tashil Ma'rifat al-Ahkām al-Shā'iyyah li Mālik al-Wahhāb (
bahasa Melayu) ii. Kitāb al-Farā'id iii. Tanbih al-'Amil fi Tahqiq Kalām al-Nawafil (
bahasa Melayu) 2. Tafsir i. Tarjumān al-Mustafid bi al-Jawi (bahasa Melayu) 3.