Sebanyak 14 item atau buku ditemukan

Teori dan Teknik Terjemahan

Buku ini adalah rujukan utama bagi kursus terjemahan yang kini diajarkan di pelbagai institusi pengajian tinggi dalam negeri. Disertakan juga panduan menjalankan perkhidmatan penterjemahan secara komersial bagi mereka yang berhasrat menubuhkan biro khidmat terjemahan profesional.

Perkataan itu tidak wujud dalam perbendaharaan bahasa Melayu pada zaman
Hang Tuah dahulu. Kadang-kadang dalam usaha mencipta perkataan baru,
bahasa itu meminjam perkataan daripada bahasa lain. Bahasa Inggeris banyak
meminjam daripada bahasa Yunani dan Latin bagi men- cipta istilah sains.
Sepanjang sejarahnya, bahasa Melayu me- minjam banyak perkataan asing
seperti almari (Sepanyol), kertas (Arab), syurga (Sanskrit), tauhu (Cina), sekolah,
oksigen, ...

Pemikiran Reka Cipta

Kaedah mengajar dan bahan latihan untuk guru dan jurulatih

Hal yang serupa juga berlaku di negara yang pernah dijajah oleh kuasa Barat.
Negara yang tidak ... Oleh sebab gereja menggubal falsafah dan asas budaya
serta pendidikan, maka tradisi perdebatan berjaya dimaktubkan pada setiap
kegiatan intelektual barat. Tradisi intelektual Yunani ini mempengaruhi
perkembangan intelektual Islam. Tradisi barat masuk ke dalam dunia Islam
melalui kegiatan pentetjemahan besarbesaran kitabkitab Yunani ke dalam
bahasa Arab.Itulah logik ...

Kenapa saya tidak berfikir begitu?

Benarkah ada perbezaaan kreativiti antara minda barat dan minda Jepun.

Tetapi, bagi meniru dengan cara orang Jepun, kita memerlukan kepintaran dan
bakat kreatif yang tinggi, meskipun tidak setinggi membuat inovasi original.
Syarikat-syarikat Jepun menggunakan beberapa strategi bagi menghasilkan
produk-produk tiruan yang kreatif. Terlalu kreatif sehingga bukan lagi perkara
ganjil apabila produk-produk tiruan dari Jepun berjaya membunuh produk-
produk asal yang mereka tiru. Berikut adalah strategi mereka: 1. Lihat produk-
produk asal ciptaan ...

Kuasa berfikir kreatif

Teknik menyelesaikan masalah secara kreatif

Teknik menyelesaikan masalah secara kreatif

Teknik menyelesaikan masalah secara kreatif Ainon Mohd, Abdullah Hassan.
adat bekerja secara berkumpulan. Bangsa Jepun bukan bangsa yang
memuliakan sikap individualisme seperti bangsa Amerika. Walaupun bangsa
Jepun suka berfikir dalam kumpulan, tetapi cara berfikir mereka berlainan
dengan cara Amerika. Dalam sesi perah otak gaya Amerika, peserta-peserta
bercakap, tetapi orang-orang Jepun tidak. Sesi perah otak gaya Amerika adalah
“bising” manakala sesi ...

Kaedah dan daftar ejaan Melayu

sus un taat susung tabah susup tabal SUS UT tabiat susut tabib sutan tabik
sutera tabir sutuh tablet swasta tabligh syabas tablo syafaat tablorama syah
tabtibau syahadan tabu syahadat tabuh syahbandar tabung syahid tabur syair
tadah syaitan tadbir syak(l) tadi syak (2) tadika syakban tafakur syarah tafsir
syarak tagar syarat tagih syariah tahajud syariat tahak syarifah tahan syarikat
tahap syawal tahi syekh tahil syer tahiyat syiah tahlil syiar tahniah syiling tahu
syirik tahun syok taijin ...

Kamus Peribahasa Kontemporari Edisi Ketiga

Ini adalah himpunan terbesar peribahasa Melayu yang belum pernah diusahakan oleh mana-mana pihak. Mengandungi lebih 19,000 peribahasa. Peribahasa bersumberkan dari Malaysia, Indonesia dan Brunei. Memasukkan 7,000 peribahasa terbaru yang belum pernah diterbitkan selama ini. Definisi diberikan dengan menggunakan gaya bahasa Melayu tinggi yang mudah dan tepat.

Kepintaran daya cipta & kemahiran berfikir

Mereka juga bersikap kritis tentang diri mereka sendiri, anak-anak mereka dan
per- sekitaran mereka. Segala bentuk risiko akan cuba dihindari dengan segala
daya upaya mereka. Mereka mendapati keluarga yang tinggi kreativiti bersikap ...